Huvudsidan

Hur du utläser felkoder
(LH2.4 / EZ116K)

Kamremsbyte B230 8v

Kamremsbyte
B204E, B234F (16v)
1988-1994 (Manuell)

Kamremsbyte
B204FT/GT, B234F (16v)
1990-1995 (hydraulisk)

Felkoder
Uttag 2
Bränslesystem LH2.4

Uttag 6
Tändsystem EZ116K

Lambdamätare

Konverterare