Kamremsbyte B234

Allmänt
(Denna beskrivning kan innehålla referenser till Volvos specialverktyg för att underlätta arbetet)

Volvo 740/940 16v 1990-1995
B204FT, B204GT, B234F

KAMREM
Specialverktyg:
 • 2mm låstapp för spännare
 • Volvo 5416
  - Låsplatta för kugghjul
 • Volvo 999 8500
  - Remspänningsmätare för balansaxelrem
Rekommenderade bytesintervaller: 75.000km eller vart 5 år
Demontering
1. Tag bort
 • Kilremmar
 • Fläktkåpa
 • Kamremskåpans överdel, mittparti och nederdel (1, 2 och 3)
 • Motorns oljetråg

2. Vrid vevaxeln tills kolv nr1 står i ÖD och inställningsmarkeringarna (4, 5 och 6) stämmer överens

3. Lås kamaxelkugghjulen med verktyg 5416

4. Ta bort bultarna (11 och 12) från spännaren

5. Rubba spännaren fram och tillbaka tills den nedre bulten kan tas bort

6. Tag bort spännaren

7. Ta bort kamremmen

Montering
1. Kontrollera spännaren enligt följande:
 • Sök tecken på läckage
 • Sätt spännaren i ett skruvstycke
 • Vrid skruvstyckets spännarm 20° var 5:e sekund - motstånd måste kännas
 • Lås spännarens kolv helt intryckt med en 2mm tapp

ANMÄRKNING: Spännaren måste bytas om tecken på läckage visar sig, om inget motstånd känns vid ihoptryckningen eller om kolven inte går att trycka in.

2. Kontrollera att inställningsmärkena (4, 5 och 6) stämmer överens

3. Sätt remmen på vevaxelkugghjulet(6)

ANMÄRKNING: Se till att remmens båda linjer stämmer överens med kugghjulens märken

4. Sätt remmen runt oljepumpens kugghjul och den övre styrrullen (G2)

5. Sätt remmen på kamaxlarnas kugghjul. Se till att remmens märken stämmer överens med kugghjulens

6. Sätt remmen runt den nedre styrrullen (G1) och dra den varsamt runt spännrullen.

7. Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens.

8. Montera spännaren. Dra åt bult (12) med 20Nm och bult (11) med50Nm

9. Tag bort låstappen och kugghjulens låsverktyg

10. Vrid vevaxeln två varv medurs

11. Kontollera att inställningsmärkena stämmer överens

12. Återmontera resterande komponenter i omvänd ordningsföljd.

Klicka för störe bild
Demontering - Balansaxelrem
1. Tag bort kamremmen, se avsnittet ovan (Demontering / Montering)

2. Kontrollera att inställningsmarkeringarna (4, 5 och 6) samt märkena på balansaxlarnas kugghjul (7 och 8) stämmer överens

3. Lossa låsmutter (9) på balansremmens spännare så att remspänningen frigörs

4. Tag bort remmen.

Montering - Balansaxelrem
1. Se till att inställningsmärkena (4, 5, 6, 7 och 8) stämmer överens

2. För varsamt remmen under vevaxelkugghjulet. Se till att det blå punktmärket på remmen kommer mitt emot vevaxelns ÖD-märke (10)

3. Sätt remmen på den övre balansaxelns kugghjul (7) så att den gula eller vita punkten på remmen stämmer överens med kugghjulets märke

4. Sätt remmen på den nedre balansaxelns kugghjul (8) så att den gula eller vita punkten stämmer överens med kugghjulets märke.

5. Drag remmen runt spännaren (9). Kontrollera att alla inställningsmärken stämmer överens

6. Vrid spännaren medurs med en insexnyckel så att remmen spänns, dra åt låsmuttern (9) lätt.

7. Rubba vevaxeln fram och tillbaka några kuggar så att remmen säkert går i ingrepp på kugghjulen. Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens

8. Sätt remspänningsmätare 998 8500 på remmen vid pilen (se bild ovan). Mätaren ska visa 3,6-4,0 (kall rem).

9. Om avläsningen är fel, gör då om punkt 6, 7 och 8.

10. Dra åt spännarens låsmutter (9) med 40Nm

11. Montera kamremmen (se avsnittet längre upp på sidan, Montering)

Extra Drivremmar
 • Rem A: 9,5 x 1288
 • Rem B: 9,5 x 1063
 • Rem C: 9,5 x 1188 (x2)
Samtliga: 
Nedböjning 5-10mm vid belastning 6kilo