Kamremsbyte B234

Allmänt
(Denna beskrivning kan innehålla referenser till Volvos specialverktyg för att underlätta arbetet)

Volvo 740/940 16v 1988-1994
B204E, B234F

KAMREM
Specialverktyg: Volvo 999 8500
Remspänningsmätare
Rekommenderade bytesintervaller: 75.000km eller vart 5 år
Demontering
1. Tag bort
 • Kilremmar
 • Fläkt och remskiva
 • Fläktkåpa
 • Kamremskåpans överdel, mittparti och nederdel (4, 5 och 6)

2. Vrid vevaxeln tills kolv nr1 står i ÖD och inställningsmarkeringarna (2, 3, 4 och 5) stämmer överens

3. Tag bort spännarens låsmutter (7) och bricka.

4. Tryck ihop spännarens fjäder så att remspänningen frigörs

5. Dra åt låsmuttern lätt

6. Tag bort kamremmen.

Montering
1. Kontrollera att inställningsmärkena (4, 5 och 6) stämmer överens.

2. Sätt remmen på vevaxelkugghjulet

ANMÄRKNING: Se till att remmens båda linjer stämmer överens med vevaxelns inställningsmärken (11).

3. Sträck remmen och sätt den runt spännrullen, styrrulle (G1) och kamaxlarnas kugghjul i nämnd ordningsföljd.

ANMÄRKNING: Se till att remmens märken stämmer överens med kugghjulens

4. Sätt remmen runt oljepumpens kugghjul.

5. Pressa remmen på styrrulle (G2)

6. Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens.

7. Lossa spännarens låsmutter och vrid vevaxeln två varv medurs tills inställningsmärkena stämmer överens.

8. Vrid vevaxeln medurs tills kamaxelkugghjulens märken står 1½ kuggefter märkena i kåpan.

9. Dr åt spännarens låsmutter

10. Återmontera resterande komponenter i omvänd ordningsföljd utom överdelen (1)

11. Vrid vevaxeln tills kolv nr1 står i ÖD.

12. Nollställ remspänningsmätaren 998 8500 och sätt den på kamremmen mellan vänster kams kugghjul och styrrullen (G1) .

13. Mätaren ska visa 5,5 ±0,2

14. Om mätvärdet är fel, fortsätt enligt följande:-

 • Tag loss gummiplugg (13) ur kamremskåpan
 • Lossa spännarens låsmutter
 • Sätt remspänningsmätaren på kamremmen mellan vänster kams kugghjul och styrrullen (G1) .
 • Sätt en skruvmejsel mellan spännrullen och fjäderfästets tapp
 • Om remspänningen är för låg, flytta då spännaren tills mätaren visar 6,0 ±0,2
 • Om remspänningen är för hög, flytta då spännaren tills mätaren visar 5,0 ±0,2
 • Drag åt låsmuttern och ta bort remspänningsmätaren
 • Vrid vevaxeln 2 varv medurs
 • Sätt tillbaka remspänningmätaren för att kontrollera remspänningen igen

15. Dra åt spännarens låsmutter (7) med 50Nm

16. Återmontera resterande komponenter i omvänd ordningsföljd

Klicka för störe bild
Demontering - Balansaxelrem
1. Tag bort kamremmen, se avsnittet ovan (Demontering / Montering)

2. Kontrollera att inställningsmarkeringarna (4, 5 och 6) samt märkena på balansaxlarnas kugghjul (9 och 10) stämmer överens

3. Lossa låsmutter (11) på balansremmens spännare så att remspänningen frigörs

4. Tag bort remmen.

Montering - Balansaxelrem
1. Se till att inställningsmärkena (4, 5, 6, 9 och 10) stämmer överens

2. För varsamt remmen under vevaxelkugghjulet. Se till att det blå punktmärket på remmen kommer mitt emot vevaxelns ÖD-märke (12)

3. Sätt remmen på den övre balansaxelns kugghjul (9) så att den gula eller vita punkten på remmen stämmer överens med kugghjulets märke

4. Sätt remmen på den nedre balansaxelns kugghjul (8) så att den gula eller vita punkten stämmer överens med kugghjulets märke.

5. Drag remmen runt spännaren (11). Kontrollera att alla inställningsmärken stämmer överens

6. Vrid spännaren medurs med en insexnyckel så att remmen spänns, dra åt låsmuttern lätt.

7. Rubba vevaxeln fram och tillbaka några kuggar så att remmen säkert går i ingrepp på kugghjulen. Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens

8. Sätt remspänningsmätare 998 8500 på remmen vid pilen (se bild ovan). Mätaren ska visa 3,6-4,0 (kall rem).

9. Om avläsningen är fel, gör då om punkt 6, 7 och 8.

10. Dra åt spännarens låsmutter (11) med 40Nm

11. Montera kamremmen (se avsnittet längre upp på sidan, Montering)

Extra Drivremmar
 • Rem A: 9,5 x 1288
 • Rem B: 9,5 x 1063
 • Rem C: 9,5 x 1188 (x2)
Samtliga: 
Nedböjning 5-10mm vid belastning 6kilo