Kamremsbyte B200/B230

Allmänt
(Denna beskrivning kan innehålla referenser till Volvos specialverktyg för att underlätta arbetet)

KAMREM
Specialverktyg: Volvo 999 5284
Låsverktyg för vevaxelremskiva
Rekommenderade bytesintervaller: 360: Varje 80.000km eller 4 år
200/700/900: Varje 75.000km eller 5år
Kontrollera och justera kamrem 15.000km efter byte
Demontering
1. Tag bort
  • Generatorremmar
  • Fläktkåpa
  • Övre kamremskåpa(1).

2. Vrid vevaxeln tills kolv 1 står i ÖD och inställningsmärkena (2, 3, 4 och 5) stämmer överens.

3. Tag av spännarens låsmutter (6)

4. Sätt iverktyget 5284 på vevaxelremskivan och sätt tillbaka spännarens mutter på låsverktyget.

5. Tag bort vevaxelremskivans bult (7).

6. Tag bort spännarens mutter och verktyget 5284

7. Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens

8. Sätt tillbaka spännarens mutter

9. Tag bort:

  • Vevaxelremskiva (8)
  • Nedre kamremskåpa (9)

10. Drag remmen varsamt på spännarsidan så att den sträcks

11. Lås spännaren i nedtryckt läge med en 3mm borr

12. Tag bort kamremmen

Montering
1. Kontrollera att inställningsmärkena (2, 3, 4 och 5) stämmer överens.

2. Sätt remmen på vevaxelkugghjulet

ANMÄRKNING: Se till att remmens båda linjer stämmer överens med vevaxelns inställningsmärken (11).

3. Sträck remmen och sätt den på extraaxelns, kamaxelns och spännarens hjul i nämnd ordningsföljd.

4. Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens.

5. Drag i remmen så att spännaren trycks ned och ta bort 3mm borren.

6. Montera:

  • Nedre kamremskåpa
  • Vevaxelremskivan
  • Remskivans bult (7)
  • Verktyg 5284 (hålls på plats med spännarens mutter)

7. Dra åt bult (7) med 60Nm +60°

8. Tag bort spännarens mutter och verktyg 5284

9. Återmontera spännarens mutter och bricka

10. Vrid vevaxeln 2 varv medurs

11. Kontrollera att inställningsmärkena stämmer överens

12. Lossa muttern så att spännaren kan arbeta, dra sedan åt muttern lätt

13. Återmontera resterande komponenter i omvänd ordningsföljd

14. Varmkör motorn

15. Tag ut gummiplugg (10) ur kamremskåpan

16. Vrid vevaxeln till ÖD för kolv nr 1

17. Lossa låsmuttern så att spännaren kan arbeta, drag åt låsmuttern igen och återmontera gummipluggen.

Klicka för störe bild

Specialverktyg 999 5284