Hur du utläser felkoder:

(OBS: 940/960/S90/V90 från och med 1996 års modell har EJ uttag för självdiagnos!)

Börja med att leta rätt på diagnostikenheten,
den finns i motorutrymmet framför eller strax bakom vänster fjädringstorn (sett i bilens körriktning).

1. Tändningen ska vara avslagen. Lyft upp locket på diagnostikenheten och lossa tråden från hållaren på enhetens sida.

2. Lägg märke till att det finns sex numrerade uttag på enhetens framsida. Endast två av dem används. Uttag 2 för kontroll av bränslesystemet och uttag 6 för tändsystemet.

3. Ha papper och penna redo, så att du kan anteckna de felkoder som visas. Det kan vara upp till tre stycken. De tresiffriga koderna visas som en serie blinkningar av den röda lysdioden (placerad bredvid testknappen) med en kort paus mellan varje siffra.

4. Stick in tråden i uttag 6 på diagnostikenheten och slå på tändningen (läge II). Tryck på testknappen en gång i ungefär en sekund och släpp den sedan och vänta på att lysdioden ska blinka. Anteckna felkoderna. Om mer än en visas, anteckna alla till dess att den första visas igen och slå av tändningen.

5. Om kod 1-1-1 visas anger detta att systemet inte har felkoder för tändsystemet sparade i diagnostikenheten. I detta fall ska du flytta tråden till uttag 2 och slå på tändningen och trycka en gång till på testknappen. Anteckna de felkoder som visas, de gäller för bränsleinsprutningen i systemet. Slå av tändningen. Om du återfår felkod 1-1-1 anger detta att inte heller bränslefelkoder finns sparade i systemet och att det fungerar korrekt.

Samtliga felkoder är reversibla utom 1-4-3, "Knackgivarsignal saknas eller är felaktig" (EZ116K - Tändsystem)
Reversibel innebär att om en signal som har satt en felkod är OK nästa gång tändningen sätts på, kommer styrenheten
att använda sig det riktiga värdet istället för att gå kvar i "limphome"-läge. Felkoden är dock fortfarande lagrat i minnet.