Felkod 1-1-3: Lambdareglering för mager eller fet.

Börja med att leta rätt på diagnostikenheten,
den finns i motorutrymmet framför eller strax bakom vänster fjädringstorn (sett i bilens körriktning).

Om felkod 1-1-3 uppträder samtidigt med andra felkoder ska den felkod som diagnostiksystemet presenterar först, åtgärdas. Efterföljande felkoder betraktas som följdfel.

Villkor för felkod:

 • Styrenheten får information från lambdasonden om bränsle/luftblandningen är för fet eller för mager. Styrenhetens lambdaregleringskrets kompenserar detta genom att feta upp eller magra ut bränsle/luftblandningen. När styrenheten får kompensera 25% (Integratorn i max övre eller undre anslag) under 3 minuter tolkas detta som onormalt och felkod sätts.

Felorsaker:

 • Kortslutning till jord eller i ledningar till lambdasonden
 • Kraftigt mager eller fet motor

Felsymptom:

 • Hög bränsleförbrukning

Kontroll av signal från lambdasond:

 • Starta motorn
 • Anslut en voltmeter mellan anslutning 1 (enpoliga kontaktstycket vid mellanbrädan) och jord
  Voltmetern ska pendla mellan 0,1v och 0,9v
 • Om voltmetern visar ett fast värde mellan 0,1v och 0,9v:
  Kontrollera luftmassmätarens stomanslutning.
 • Om värdet OK:
  Kontroll av luftmassmätarens stomanslutning.
 • Om voltmetern visar 0v eller mer än 1.0v:
  Kontroll av referensspänning

Kontroll av luftmassmätarens stomanslutning:

 • Stäng av motorn
 • Lossa kontaktstycket från luftmassmätaren
 • Anslut en ohmmeter mellan stift 1 och jord
  ohmmetern ska visa 0 ohm
 • Om värdet är OK:
  Kontroll av signal från luftmassmätare
 • Om värdet avviker:
  Kontrollera stomanslutningen i inloppsröret med avseende på kontaktresistans.

Kontroll av signal från luftmassmätare:

 • Rengör och oxidationsskydda luftmassmätarens kontaktstycke
 • Sätt tillbaka kontaktstycket
 • Tändning på
  Anslut en voltmeter mellan anslutning 3 (på kontaktsyckets baksida) och jord.
  Voltmetern ska visa ca 1.4Volt
 • Om värdet är OK:
  Voltmetern visade ett fast värde mellan 0,1v och 0,9v:
  Fortsätt med nollställning av adaptionen
  Voltmetern pendlade mellan 0,1v och 0,9v:
  Kontrollera stomanslutningar
 • Om värdet avviker:
  Prova med ny luftmassmätare.

Nollställning av adaptionen:

 • Varmkör motorn
 • Stäng av motorn
 • Ta ur säkring 1 (alt. 31)
 • Sätt tillbaka säkringen
  Anslut en voltmeter mellan det 1poliga kontaktstycket för lambdasonden och jord
 • Starta motorn
 • Läs av voltmetern och notera värdet

OBS: Läs av voltmetern inom 30 sekunder efter att motorn startats! Adaptionen börjar kompensera för felet direkt när motorn startats.

 • Voltmetern visar mestadels mellan 0,1v och 0,5v:
  - Motorn går magert
  Kontrollera luft och vakumslangar
 • Voltmetern visar mestadels mellan 0,6v och 0,9v
  - Motorn går fett
  Kontrollera vevhusventilationen.

Kontroll av vevhusventilationen:

 • Varmkör motorn
 • Koppla ur och plugga vevhusventilationen
  Anslut en voltmeter mellan lambdasondens 1-poliga kontaktstycke och jord (lambdasondne inkopplad)
  - Voltmetern ska börja pendla
 • Om voltmetern börjar pendla:
  Motoroljan är utspädd med bränsle
  - Byt motorolja och filter
 • Om voltmetern fortfarande visar högt värde (0,6v-0,9v):
  -Kontrollera bränsletryck och resttryck

Kontroll av luft och vakumslangar.

 • Kontrollera att det ej förekommer läckage vid avgasgrenröret

Kontrollera bränsle- samt resttryck.

 • Systemtrycket ska vara 3bar(300kPa/3,0kp/cm2),
  utan vakum ansluten till bränsletrycksregulator vid tomgång.
 • För högt systemtryck kan bero på följande:
  - Defekt tryckregulator
  - Igensatt/klämd returledning
 • För lågt systemtryck kan bero på följande:
  - Defekt tryckregulator
  - Igensatt bränslefilter, filter/sil vid förpump
  - Defekt förpump och/eller huvudpump

Kontroll av resttryck:

 • Mät upp bränsletrycket, bör stå på 300kPa/3bar
 • Stäng av bilen
 • Trycket får ej sjunka under 200kPa/2bar på kortare tid än 20 minuter.
  Om trycker sjunker snabbare, kontrollera ev defekta insprutningventiler (spridare)
  defekt kallstartsventil eller bränsletrycksregulator.

Kontroll av referensspänning:

 • Stäng av motorn
 • Koppla isär det 1-poliga kontaktstycket
 • Tändning på
  Anslut en voltmeter mellan 1 på kontaktstycket (mot kabalge och jord)
 • Voltmetern ska visa ca 0,5volt
 • Om värdet OK:
  - Kontrollera lambdasondens signalledning med avseende på kortslutning mot jord.
  Om ledningen OK, byt lambdasond.
 • Om värdet är högre än 1volt
  - Kontrollera ledningen mellan kontaktstycket och #13 på styrenhetens kontaktstycke
  med avseende på kortslutning mot annan spänningssatt ledning.
  Se även kontroll av lambason en bit ner.
 • Om värdet är 0 volt
  - Kontroll av ledningens resistans mot jord (Se nästa punkt)

Kontroll av ledningens resistans mot jord:

 • Tändning av
 • Anslut en ohmmeter mellan det 1-poliga kontaktstycket (mot styrenheten) och jord.
  -Ohmmetern ska visa oändlig restistans
 • Om värdet OK:
  - Kontrollera ledningen med avseende på avbrott.
 • Om värdet är 0 ohm:
  - Kontrollera ledningen med avseende på kortslutning mot jord.

Kontroll av Lambdasond:

Om signalledningen har varit kortsluten mot annan spänningssatt ledning kan lambdasonden vara skadad.

 • Åtgärda felet och koppla därefter in lambdasonden
 • Nollställ adaptionen genom att lossa säkring 1 (alt 31)
 • Sätt tillbaka säkringen igen
 • Starta motorn

Anslut en voltmeter mellan det 1-poliga kontaktstycket för lambdasonden och jord.
Voltmetern ska börja pendla efter en stund.

Om voltmetern pendlar:

 • Lambdasonden är OK

Om voltmetern ej pendlar mellan 0,1 och 0,9volt:

 • Prova med ny lambdasond

Samtliga felkoder är reversibla utom 1-4-3, "Knackgivarsignal saknas eller är felaktig" (EZ116K - Tändsystem)
Reversibel innebär att om en signal som har satt en felkod är OK nästa gång tändningen sätts på, kommer styrenheten
att använda sig det riktiga värdet istället för att gå kvar i "limphome"-läge. Felkoden är dock fortfarande lagrat i minnet.