Felkod 1-1-2: Fel på styrenhet

Börja med att leta rätt på diagnostikenheten,
den finns i motorutrymmet framför eller strax bakom vänster fjädringstorn (sett i bilens körriktning).

Villkor för felkod:
 • Styrenheten kontrollerar att de interna signalerna
  i styrenheten är korrekta. Om styrenheten upptäcker
  att så inte är fallet sätts felkoden 1-1-2

Felorsak:

 • Styrenhetsfel

Felsymptom:

 • Inga

Kontrollfunktion 1:

 • Radera felkoden
 • Starta motorn och kör motorn en kort stund
 • Stäng av motorn.
 • Tändningen på
 • Kontrollera om felkoden återkommit

Om felkoden återkommit:

 • Prova med ny styrenhet

Samtliga felkoder är reversibla utom 1-4-3, "Knackgivarsignal saknas eller är felaktig" (EZ116K - Tändsystem)
Reversibel innebär att om en signal som har satt en felkod är OK nästa gång tändningen sätts på, kommer styrenheten
att använda sig det riktiga värdet istället för att gå kvar i "limphome"-läge. Felkoden är dock fortfarande lagrat i minnet.